Haber 03.12.2018 tarihinde eklendi, (269) defa okundu.

BTAYTD ve ABTTF BM Azınlık Sorunları Forumu’na katıldı

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 29-30 Kasım 2018 tarihinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Azınlıklar Forumu 11. Oturumu’na katıldı. “Vatansızlık: Bir Azınlık Meselesi” temalı toplantıda Batı Trakya Türk Azınlığını Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üyeleri Dr. Ali Hüseyinoğlu ve Av. Sinan Kavaz, ABTTF Lobi Grubu çalışanı Funda Reşit Taştekin ve ABTTF Brüksel Ofisi Koordinatörü Aykut Garipoğlu katıldı.

Forumun açılış konuşmasını azınlık hakları ile ilgili birçok kitap ve makalesi bulunan ve aynı zamanda 2017 yılından beri BM Azınlıklar Meselesi Özel Raportörü olan Prof. Fernand de Varennes yaptı. Vatansızlıkla ilgili dünyanın farklı yerlerinden örnekler de veren Prof. Varennes, konunun insan ve azınlık haklarına yönelik önemine değindi.

Birleşmiş Milletler Azınlıklar Forumu’nun ilk gününde söz alan Dr. Ali Hüseyinoğlu, 19.Madde mağduru Batı Trakya Türkleri hakkında konuştu. 60.000 civarında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı mensubunun 1955-1998 arası dönemde Yunanistan Vatandaşlık Yasası’nın 19. Maddesi kapsamında vatandaşlığını kaybettiğini belirten Hüseyinoğlu, uygulamanın bölgedeki Müslüman Türk demografi üzerindeki olumsuz etkisini vurguladı. Irkçı bir uygulama olan 19. Madde’nin 1998 yılında geriye dönük olarak kaldırılmasına değinen Hüseyinoğlu, böylelikle Yunan İçişleri Bakanlığı’nın 2005 yılına ait resmi verilerine göre 19. Madde kapsamında vatandaşlıktan keyfi bir şekilde çıkartılan 46.638 Batı Trakya Türkünün çok büyük bir kısmına Yunan vatandaşlığının geri verilmediğini belirtti. On yıllardır vatansız (haymatlos) bir şekilde Yunanistan içinde veya dışında yaşamış Türklerin gündelik yaşamında karşılaştıkları sorunlara da değinen Hüseyinoğlu, 1998 sonrası dönemde Yunanistan’da kalmış vatansız Batı Trakya Türklerinin çok büyük bir kısmına Yunan vatandaşlıklarının geri verildiğini de sözlerine ekledi.

Forumun ikinci gününde BTAYTD adına konuşan Sinan Kavaz, 19. Madde Mağduru Batı Trakya Türklerinin on yıllarca yaşadıkları sorunlara değindi. Gerçekte var olup kağıt üzerinde yer almayan ve bundan dolayı hukuki kimliğe sahip olmayan Batı Trakya’da haymatlos Batı Trakya Türklerinin en temel insan haklarından dahi tam anlamıyla yararlanamadıklarına değinen Kavaz, on yıllardır ‘canlı hayaletler’ olarak yaşayan 19. Madde mağdurları arasında Yunanistan’da kalmış olanlarının çok büyük bir kısmına 1998 sonrası vatandaşlık verilmesine karşın, bu konu ile ilgili Yunan makamları tarafından herhangi bir rakam belirtilmediğini söyledi. 1955-1998 yılları arasında kendi istemleri olmaksızın ve kendilerine önceden belirtilmeksizin keyfi bir şekilde vatandaşlıktan çıkartılan 19. Madde mağduru Türkler ile ilgili Yunan makamları tarafından herhangi bir özrün dilenmediğini ifade eden Kavaz, bu yönde özel bir prosedürün geliştirilmesi sonucu 19. Madde mağdurları ve çocuklarına Yunan vatandaşlığının geri verilmesi gerektiğini söyledi.

Aynı oturumda ABTTF adına söz alan Aykut Garipoğlu, 1998 yılında ilga edilen 19. Madde’nin BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin bazı hükümleri ve Yunan Anayasası’nın 4. Maddesini uzun yıllar ihlal ettiğini ifade etti ve bu madde kapsamında vatandaşlıktan çıkartılanlarla ilgili tekrar vatandaşlık verilmesi yönünde farklı-özel bir prosedürün olmadığını vurguladı.

Her iki oturum sonrası cevap hakkını kullanan Yunanistan Temsilcisi 19. Madde’nin aslında eski bir uygulama olduğu, bu madde kapsamında birçok kişinin vatandaşlığını kaybettiğini fakat 1998’de kaldırılmış bu kanun maddesinin belirli bir kesimi hedef almadığını söyledi. Halihazırda Yunanistan’ın Trakya’daki Müslümanların hukuk önünde eşit olduğunu ve insan haklarından faydalandıkları vurgulayan Temsilci, halihazırda Yunan İçişleri Bakanlığı’nın 19. Madde ile ilgili eski Bakanlık kararlarını tekrardan gözden geçirmesine yönelik talepleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.kaynak:millet gazetesi