Haber 03.08.2018 tarihinde eklendi, (893) defa okundu.

Tayinli “müftüler” gidiyor, tayinli “naipler” geliyor

SİRİZANEL hükümetinin meclise getirdiği ve İskeçe ve Gümülcine'de İslam'a, insan haklarına, anlaşmalara ve Batı Trakya Müsülüman Türk Azınlığın iradesine aykırı bir şekilde tayinle iş başına getirilen müftülerin zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesini öngören yasal düzenleme kabul edildi.

Başbakan Aleksis Çipras’ın talimatıyla Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ve 1 Ağustos Çarşamba günü meclis genel kuruluna getirilen düzenlemede, Gümülcine tayinli müftüsü Cemali Meço ve İskeçe tayinli müftüsü Mehmet Emin Şinikoğlu’nun yaş haddinden zorunlu olarak emekliye sevkedilmeleri öngörülüyor. 

Yasa değişikliğine hükümet ortakları SİRİZA ve ANEL’in yanı sıra Demokratik İttifak da “evet” oyu verdi. Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi çekimser oy kullanırken, Altın Şafak Partisi ile Merkez Birlik Partisi “hayır” oyu verdi. Düzenlemenin kabul edilmesiyle, 81 yaşındaki Meço ile 78 yaşındaki Şinikoğlu en geç iki ay içerisinde emekliliğe sevk edilecek. Uygulanan yasal prosedüre göre, hükümetin boşalan Gümülcine ve İskeçe’deki müftülük makamlarına geçici olarak "müftü naibi" atayacağı belirtiliyor. 

YASAL DÜZENLEMEDE YENİ MÜFTÜLERİN SEÇİLMESİ ÖNGÜRÜLMÜYOR

Yasa değişikliğinde, müftülerin seçimi konusunda yeni bir düzenlemeye gidileceğine ilişkin haberler doğru çıkmadı. Meclis komisyonunda görüşülen yeni yasal düzenlemede müftülerin nasıl belirleneceği konusunun yer almadığı dikkat çekti.

Azınlık kamuoyunda konuya ilişkin yapılan ilk değerlendirmelere göre, bu yasal düzenlemeyle hükümetin Batı Trakya Müslüman Türk Azınlık toplumunun kangrene dönüşen "müftü sorununu" çözmekten çok, mevcut statükoyu sağlamlaştırmayı amaçladığı belirtiliyor. 

YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİĞİ YENİLİK: ATANMIŞ "NAİPLER" 

Zira gerek düzenlemenin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulunda SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa'nın konuşmasında ve gerekse düzenlemenin içeriğinde Azınlığın telep ettiği bir şekilde ve soruna çözüm getirecek bir "yeni staktüko"ya ilişkin en ufak bir atıfta bulunulmadı. Aksine, eskimiş ve devlet açısından işlevini yitirmiş/miadını doldurmuş (fakat koltuklarında kalmaya direnen) tayinli müftülerin emekliye sevkedilmesinin ardından (demokratik bir yöntemle seçilen yeni müftülerin değil) "yeni", fakat "naip" (müftü olmayan ancak onların yerine yönetime daha iyi hizmet edecek "memurlar") atanacağı vurgulandı. 

İŞİN İÇİNDE "İŞ" Mİ VAR?

Yasal düzenlemenin Azınlık toplumunda soru işaretlerine neden olan bu şekliyle mevcut güven bunalımını daha da derinleştireceği ve hükümetin atacağı adımların azınlıkta karşılık bulmamasına giden süreci hızlandıracağı ifade ediliyor. Azınlık kulislerinde "Bu işin içinde bir 'iş' mi var?" sorusu hızla yayılıyor. 

Zaten yasa değişikliğinde 240 imam (ierodidaskalos) yasasıyla ilgili olarak da bir madde yer alması bu işin içinde bir değil birkaç işin olduğunu doğrular nitelikte. Düzenlemede; Gümülcine ve Şahin medreselerinden mezun olanlara veya din görevlisi olarak 10 yıl görev yapmış olma şartıyla ilkokul ve ortaöğretim mezunlarına “ierodidaskalos” kadrosunda yer almasına imkan veren maddenin geçerlilik süresi üç yıl daha uzatıldı. Oysa Azınlık, dinine ve dini yapısına müdahaleyi getiren bu insan haklarına aykırı yasaya şiddetle karşı çıkıyor. 

ÇİPRAS VE GAVROĞLU BAŞKA KONUŞUYOR, BAŞKA YAPIYOR

Çipras, daha önce yaptığı açıklamada, atanmış müftülerin Batı Trakya'daki azınlığın büyük bir bölümü tarafından tanınmadığını ifade ederek, bu konunun Yunan vatandaşı Müslümanlarla istişare edilerek kalıcı şekilde halledilmesi gerektiğini belirtmişti. Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu da "Azınlık toplumunun geçmişte çılgınca politikalar, baskılar ve kabul edilemez yasalara maruz kaldığını" ifade ederek, hükümetin Müslüman azınlığa saygılı bir politika izlemek niyetinde olduğunun altını çizmişti. 

Bilindiği gibi Batı Trakya’da devlet müftüleri tayinle işbaşına getirirken, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı ise 1990’ların başında İskeçe ve Gümülcine’de kendi müftülerini seçerek devletin dayattığı tayinlileri reddetmişti.

Devlet müftüleri atama (azınlığın deyimiyle dayatma) yöntemiyle belirlerken, Batı Trakya Türk Azınlığı bu yönteme karşı çıkarak müftülerin seçimle işbaşına gelmesini istiyor.

Azınlık şimdi kafa karışıklığına neden olan yeni yasa değişikliğiyle Gümülcine ve İskeçe tayinli müftülerinin emekliye sevk edilmesinden sonra nasıl bir yol izleneceğini merakle bekliyor. Edinilen bilgilere göre beklentilere ilişkin genel kanaatin olumsuz  yönde yoğunlaştığına işaret ediyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kaynak:millet gazetesi