Haber 08.02.2021 tarihinde eklendi, (4700) defa okundu.

Yassıköy Belediyesinden “Yassıköy Belediyesi Aşevi Uygulaması”

Yassıköy Belediyesinden yapılan açıklama şöyle:

Yassıköy Belediyesi, “Doğu Makedonya – Trakya 2014-2020” Ticari Programı kapsamı dahilinde olan “Yassıköy Belediyesi Aşevi Uygulaması” ile ilgilenen vatandaşları, 2021 Aralık sonuna kadar uygulamadan yararlanabilmeleri için, gerekli belgeleri sunmalarına adına davet ediyor.

Düşük gelirli ve yardıma muhtaçlık sınırında bulunan savunmasız sosyal grupları desteklemeyi ve toplum tarafından dışlanmalarını önlemeyi amaçlayan program, NPDD-KE.P.A.K.A.D.I. gözetiminde uygulanacaktır. Günlük hazırlanacak ve hak sahiplerinin evlerine dağıtılacak yemeklerin (öğünlerin) ham madde tedarik masraflarını NPDD-KE.P.A.K.A.D.I. karşılayacaktır.

2021 yılı Aşevi Programı için aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır:

1)Yıllık bireysel ve aile geliri (Toplam gelir hesaplamasına refah ve maluliyet yardımları dahil edilmeyecektir)

2)Medeni durum (emekliler, bireyler veya çiftler)

3)Varlık durumu

Ücretli Aşevi Programı hak sahipleri :

- Yassıköy Belediyesi daimi sakinleri (daimi ikamet belgesi)

- Bireysel kişi (yalnız yaşayan), (dul, boşanmış, bekar) 67 yaş ve üstü ve yıllık geliri (son mali yıl beyanı, medeni durum belgesi):

 • 5.001 € ila 6.000 € arası olan, aylık 60,00 € ücret
 • 6.001 € ila 7.200 € arası olan, aylık 80,00 € ücret
 • 7.201 € ila 8.000 € arası olan, aylık 100,00 € ücret
 • 8.001 € ila 10.000 € arası olan, aylık 120,00 € ücret
 • 10.001 € ila 12.500 € arası olan, aylık 150,00 € ücret

- 67 yaş ve üstü aile (çift) ve yıllık geliri (son mali yıl beyanı, medeni durum belgesi):

 • 6.501 € ila 7.500 € arası olan, her bir birey aylık 60,00 € ücret
 • 7.501 € ila 8.500 € arası olan, her bir birey aylık 80,00 € ücret
 • 8.501 € ila 9.600 € arası olan, her bir birey aylık 100,00 € ücret
 • 9.601 € ila 11.000 € arası olan, her bir birey aylık 120,00 € ücret
 • 11.001 € έως 12.500 € arası olan, her bir birey aylık 150,00 € ücret

Mülkiyet kriterleri:

1.Gayrimenkulün toplam vergilendirilebilir değeri (Yunanistan’da ve/veya yurtdışında) kişi başına 115.000 €'yu geçmemeli, her ilave yetişkin için 20.000 € ve her bağımlı küçük çocuk için 15.000 € artmalı ve her kişi veya aile için toplam 250.000 €’ yu aşmamalıdır.

2.Bireyin veya tüm aile bireylerinin yurtiçi ve yurtdışındaki tüm kredi kuruluşlarındaki mevduatlarının toplamı ve/veya hisse senetlerinin, tahvillerin vb. cari değeri son mali yıl için gelir sınırının iki katını geçmemelidir.

Aynı konutta yaşayan ve ücretli Aşevi Programı’na dahil olma kriterlerini karşılayan yetişkinler, tüm ailenin dahil edilmesi için tek bir başvuru yapma hakkına sahiptir ve gerekli tüm belgeleri sağlamalıdırlar.

COVİD-19 çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında, başvuruların ve gerekli belgelerin teslimatı, saat 08.00 – 14.00 arası, aşağıdaki numaralardan randevu usülü ile yapılacaktır:

 • Yassıköy Belediyesi Toplum Merkezi, tel. 2534350127 (Sougli Kalliopi)
 • Arabacıköy Eve Yardım Merkezi, tel. 2534031073 (Vasileiadou Leonora)
 • Susurköy Eve Yardım Merkezi, tel. 2531095609 (Katranitsa Kalliopi)

Dilekçe ve belge teslimatı 08/02/2021 tarihinde başlayacak ve 22/02/2021 tarihinde sona erecektir.

GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru sahibinin ve başvuran üyelerin (eş, çocuklar vs.) Kimlik veya Pasaport fotokopisi

2.Medeni Durum Belgesi (son 6 ay, aile nufüs kayıt örneği)

3.Kişisel Vergi Beyannamesi, Vergi İadesi Ε1, Ε2 ve ENFİA Beyannamesi (Son Mali Yılın, fotokopi halinde)

4.Daimi İkamet Belgesi

DİKKAT:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI ADINA GEREKLİ BELGELERİ KAPALI ZARF İÇİNDE SUNMANIZ RİCA OLUNUR.

                                                                         OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE   

                                                                   SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ

                                                                                     BAŞKANI

                                                                              LEMONİA BATZİOU